Urządzenia Cambridge Audio serii Edge w naszej ofercie

14-01-2021

Wprowadziliśmy do oferty naszego sklepu urządzenia serii Edge marki Cambridge Audio.

Znajdują się w niej trzy komponenty:

wzmacniacz zintegrowany Edge A


 

Streamer Edge NQ


wzmacniacz mocy Edge W

 Jak mówi dyrektor firmy Stuart George, „podczas projektowania nowej serii z konstruktorów zostały zdjęte wszystkie ograniczenia, zarówno czasowe, jak i finansowe – wszystko po to, aby stworzyć najlepszy system jaki do tej pory w tej firmie powstał”. Seria Edge, nazwana na cześć profesora Gordona Edge’a, jednego z założycieli firmy Cambridge Audio i konstruktora jej pierwszego produktu, wzmacniacza zintegrowanego P40, powstała po trzech lat badań na podstawie etosu, który można streścić w zdaniu: „najpierw słuchaj, potem mierz”. Jakość dźwięku była ważniejsza niż cena, specyfikacja techniczna i pomiary.

Edge został opracowany zgodnie z filozofią „najpierw odsłuchy, później pomiary”. Takie podejście oznacza:

  • Wszystkie elementy użyte w Edge były wybierane w ślepych odsłuchach.
  • Komponenty zostały wybrane ze względu na ich wpływ na brzmienie, a nie ich ceny, specyfikacje czy wyniki pomiarów.
  • Wybrane elementy oferowały najbardziej dynamiczne, czyste i „obecne” brzmienie.